+385 919 190 160  
  info@ild.hr

Otkrivanje prokišnjavanja

EFVM®

Electric Field Vector Mapping®

EFVM® je testna metoda za otkrivanje mjesta prokišnjavanja uporabom struje niskog napona. Metoda EFVM® odredi mjesto prokišnjavanja na vodonepropusni membrani na principu zatvaranja strujnog kruga negativno nabijenog električkog polja na površini krova sa uzemljenjem konstrukcije. Stručno osposobljeni tehničar tvrtke ILD izmjeri smjer struje i tako odredi mjesto propuštanja vode na vodonepropusni membrani.

EFVM®

Prednosti mjerjenja

Mjerenje na svim vrstama ravnih krovova (opterećeni, zeleni, obrnuti) bez rastavljanja krovnih sustava

Precizno određivanje točke prokišnjavanja krova na hidroizolaciji

Brzi rezultati mjerenja i mogućnost lokalne sanacije

Mjerenje u bazenima, sabiralištima vode

EFVM® koristi se umjesto vodene probe za testiranje tijesnosti krova

Otkrivanje prokišnjavanja

Nakon ispitivanja tijesnosti krovnog sustava izradi se izvješće sa stručnim mišljenjem, točnim lokacijama prokišnjavanja te predlošci za sanacijo. Svako lokacijo mjesta propuštanja dokumentiramo slikama i grafičkim prikazima. Cjelovito izvješće o pogreškama je osnova za sanacijo krova na temelju kojeg je moguće eliminirati mjesto prokišnjavanja bez nepotrebnih troškova.

Ostale metode

Otkrivanja prokišnjavanja

Test dimom/plinom

Test dimom/plinom koristi se za kontrolu prokišnjavanja na teško pristupačnim točkama, detaljima (kupole, limarski zaključci, fasade)

(UV) test vodom

Snimanje i pregled cijevi, kanala, odvoda kamerom

Snimanje unutrašnjosti cijevi i automatsko mjerenje lokacije pogreške.

Termografija

Test tlaka vodolovnog grla i cijevi odvoda vode

Provjera tijesnosti spoja vodolovnog grla i hidroizolacije te odvodne cijevi sa testom tlaka.

Isušivanje krovnog sustava

Cjelovita sanacija krovnog sustava uključuje sanacijo mjesta prokišnjavanja hidroizolacije te sanacijo mokre toplinske izolacije zbog sačuvanja termoizolacijskih svojstva sa isušivanjem. Isušivanje krovnog sustava se izvodi upuhavanjem suhog zraka u periodu od 3-4 tjedna s redovitim kontrolnim mjerenjima vlage.

Vaš stručnjak za ravni krov.

Ulica Rudolfa Matza 9
10360 Zagreb