+385 919 190 160  
  info@ild.hr

Odkrivanje prokišnjavanja

EFVM®

Electric Field Vector Mapping®

EFVM® je testna metoda za otkrivanje mjesta prokišnjavanja uporabom struje niskog napona. Djeluje tako da se polivanjem vode na površini neprovodne vodonepropusne membrane stvara električno polje negativnog naboja. Stručno usposobljeni tehničar tvrtke ILD izmjeri smjer struje i tako odredi mjesto propuštanja vode, zatvaranje strujnog kruga s uzemljenom ravninom konstrukcije znači, da je došlo do proboja vodonepropusne membrane.

EFVM®

Prednosti mjerjenja

Mjerenja na svim vrstama ravnih krovova (opterećeni, zeleni, obrnuti) bez rastavljanja krovnih sustava

Precizno određivanje točke na kojoj krov propušta

Brzi rezultati mjerenja i mogućnost sanacije

Mjerenje u bazenima, sabiralištima vode

Primjenjuje se umjesto testiranja nepropusnosti krova vodom

Odkrivanje prokišnjavanja

Nakon testa oblikuje se stručno mišljenje s točnim rezultatima mjerenja. Svako mjesto propuštanja  dokumentiramo zajedno s pronađenom lokacijom i strukturom, slikama i grafičkim prikazima. Izradi se naime cjelovito izvješće o pogreškama, na temelju kojeg je moguće eliminirati oštećenja bez nepotrebnih troškova.

Ostale metode

Odkrivanja prokišnjavanja

Test dimom ili plinom

Test dimom se koristi za kontrolu prokišnjavanja na teško pristupačnim točkama i detaljima (kupole, limarski zaključci, balkoni, terase …)

Test tlaka slivnica i žljebova

Provjera nepropusnosti vara između slivnika i hidroizolacijske
membrane.

(UV) test vodom

Termografija

Isušivanje krovova

Za sanaciju krova potrebno je i isušiti materijal za toplinsku izolaciju da bi ponovo poboljšale njegove termoizolacijske karakteristike. Sušenje se izvodi upuhavanjem suhog zraka u periodu od približno 3-4 tjedna s redovitim kontrolnim mjerenjima vlage.

Vaš stručnjak za ravni krov.

Ulica Rudolfa Matza 9
10360 Zagreb